I. Wzory związane z aktem urodzenia

Wyświetlanie 1 - 20 z 38 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 2
Nazwa Rozmiar
09. Wniosek do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte.rtf 40,7k
08. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego.rtf 42,0k
06. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego.rtf 42,2k
07. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru....rtf 43,5k
05. Wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu.rtf 45,8k
04. Wniosek o odtworzenie treści aktu małżeństwa.rtf 50,6k
02. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.rtf 42,4k
03. Wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia.rtf 45,7k
01. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.rtf 44,1k
04. Adnotacja dotycząca nazwisk małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa przez obywateli polskich.rtf 32,7k
05. Adnotacja dotycząca nazwisk małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa obywatela polskiego.rtf 34,2k
03. Adnotacja dotycząca nazwisk małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa przez cudzoziemców.rtf 33,3k
02. Adnotacja dotycząca nazwisk małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa cudzoziemca....rtf 33,3k
01. Adnotacja dotycząca nazwisk małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa cudzoziemca z obywatelką polską.rtf 33,2k
10. Odmowa przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.rtf 38,8k
08. Odmowa wydania zaświadczenia o stanie cywilnym.rtf 40,0k
09. Odmowa wydania zaświadczenia o stanie cywilnym dla cudzoziemca.rtf 40,5k
05. Powiadomienie o uzupełnieniu aktu małżeństwa.rtf 36,1k
06. Decyzja o odmowie odtworzenia treści aktu.rtf 40,6k
07. Odmowa sprostowania aktu.rtf 41,4k
Wyświetlanie 1 - 20 z 38 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 2