I. Wzory związane z aktem urodzenia

Nazwa Rozmiar
01. Oświadczenie o zmianie imienia dziecka.rtf 37,9k
02. Decyzja o nadaniu dziecku imienia.rtf 40,7k
03. Zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia, imion lub nazwiska dziecka.rtf 48,7k
04. Zgoda rodziców na zmianę imienia, imion lub nazwiska dziecka.rtf 45,1k
Wyświetlanie 4 rezultatów.

II. Wzory związane z zawarciem małżeństwa

Nazwa Rozmiar
01. Odmowa kierownika urzędu stanu cywilnego przyjęcia oświadczeń....rtf 37,6k
02. Odmowa kierownika urzędu stanu cywilnego przyjęcia oświadczeń....rtf 42,4k
03. Protokół przyjęcia oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa....rtf 36,7k
04. Oświadczenie składane przez cudzoziemca w związku z zawarciem małżeństwa.rtf 36,6k
05. Pismo o odmowie sporządzenia aktu małżeństwa zawartego bez zaświadczenia....rtf 40,3k
06. Odmowa wpisania wzmianki o rozwodzie do aktu małżeństwa na podstawie art. 108 ust. 4.rtf 37,8k
07. Pismo o skierowanie sprawy do sądu w trybie art. 5 k.r.o..rtf 37,7k
08. Odmowa wydania zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa.rtf 41,4k
09. Pismo o odmowie sporządzenia aktu małżeństwa...[I].rtf 40,3k
10. Pismo o odmowie sporządzenia aktu małżeństwa...[II].rtf 40,7k
Wyświetlanie 10 rezultatów.

III. Wzory oświadczeń, powiadomień, odmów i decyzji dotyczących rejestracji stanu cywilnego

Nazwa Rozmiar
01. Oświadczenie dotyczące nazwisk dzieci, których rodzice mają różne obywatelstwa....rtf 38,4k
02. Powiadomienie o transkrypcji.rtf 36,3k
03. Odmowa dokonania transkrypcji.rtf 39,1k
04. Powiadomienie o sprostowaniu imienia w akcie małżeństwa.rtf 37,5k
05. Powiadomienie o uzupełnieniu aktu małżeństwa.rtf 36,1k
06. Decyzja o odmowie odtworzenia treści aktu.rtf 40,6k
07. Odmowa sprostowania aktu.rtf 41,4k
08. Odmowa wydania zaświadczenia o stanie cywilnym.rtf 40,0k
09. Odmowa wydania zaświadczenia o stanie cywilnym dla cudzoziemca.rtf 40,5k
10. Odmowa przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.rtf 38,8k
Wyświetlanie 10 rezultatów.

IV. Adnotacje dotyczące nazwisk w aktach transkrybowanych (art. 104 p.a.s.c.)

Nazwa Rozmiar
01. Adnotacja dotycząca nazwisk małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa cudzoziemca z obywatelką polską.rtf 33,2k
02. Adnotacja dotycząca nazwisk małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa cudzoziemca....rtf 33,3k
03. Adnotacja dotycząca nazwisk małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa przez cudzoziemców.rtf 33,3k
04. Adnotacja dotycząca nazwisk małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa przez obywateli polskich.rtf 32,7k
05. Adnotacja dotycząca nazwisk małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa obywatela polskiego.rtf 34,2k
Wyświetlanie 5 rezultatów.

V. Wnioski

Nazwa Rozmiar
01. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.rtf 44,1k
02. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.rtf 42,4k
03. Wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia.rtf 45,7k
04. Wniosek o odtworzenie treści aktu małżeństwa.rtf 50,6k
05. Wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu.rtf 45,8k
06. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego.rtf 42,2k
07. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru....rtf 43,5k
08. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego.rtf 42,0k
09. Wniosek do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte.rtf 40,7k
Wyświetlanie 9 rezultatów.